Medlemsavgift

  • Ungdomar t o m 16 år 400 kronor
  • Vuxna tävlande 600 kr
  • Vuxna icke tävlande 150 kr
  • Familj inklusive ungdomar t om 16 år 1200 kr

Medlemsavgiften sätts in på bg 5612-2047, senast 1/4.

Nya deltagare I Ringsjös aktiviteter läggs in I medlemsregistret som “prova på personer”. Om dessa avser att fortsätta delta i verksamheten, ombesörjer de själva att medlemsavgiften sätts in på bg 5612-2047. Då medlemsavgiften är insatt blir man fullvärdig medlem och kan även tävla enligt riktlinjerna nedan.

Merparten av medlemmarna i Ringsjö OK tävlar för Skåneslättens OL. Medlemsavgiften till tävlingsklubben är 50 kr per person, som sätts in på bg 262-9277.

Lägeravgifter för ungdomar bekostas f.n. helt av klubben.